Plastová nádrž

Hranaté plastové nádrže Kruhové plastové nádrže

 

 

VOLEJTE ZDARMA NA NAŠI ZELENOU LINKU 800 13 11 13 

zadejte si poptávku (adresa - stačí místo kvůli dopravě)

Další naše výrobky můžete nalézt na stránkách www.ekomonitor.cz.

 Plastové nádrže

slouží k zachycování a skladování kapalin, případně jako součásti technologických celků.

 Nejčastější druhy kapalin, které lze skladovat v plastových nádržích jsou - pitná voda, dešťová voda, splašková voda, průmyslová odpadní voda, některé chemické sloučeniny.

 

 

 

 

 

Plastové nádrže

Jak objednat -  klik

Objednávka

 

Na Vaše přání vyrobíme plastovou nádrž

podle Vámi požadovaných rozměrů
 

doplněnou trubními přívody, vývody a armaturami

nezávaznou poptávku odeslat zde - klik

 
           
 

 

 

 

 

Oblast použití:

Akumulace dešťové vody
Akumulace pitné vody
Pro osazení potravinářské technologie
Pro osazení technologie čistíren odpadních vod
Zachycování odpadních vod splaškových nebo průmyslových
Zásobníky chemikálií 
 

 

Nádrže v základním provedení jsou určeny pro vodu (pitnou, dešťovou, splaškovou), jejíž teplota se pohybuje v rozsahu 5 – 30°C. Jiné druhy kapalin a teplot je nutno konzultovat s výrobcem. Zcela nevhodné jsou ke skladování hořlavých kapalin.

 

 
 
           
 

Typy nádrží

 • Kruhové (KN) do max. rozměrů ø 2,35 m a max. objem 12,5 m3, výška 3 m
 • Hranaté do max. rozměru 6,16 x 2,16 x 2 m, max. objem 24 m3, z PP desek (NHD) nebo ze stěnových prvků (panelové NHP)

 

 

Zakrytí nádrží

 • Otevřené
 • Uzavřené (s technickým komínkem ø 600) nebo jiné na přání.

Samonosné nádrže jsou v základním provedení vždy uzavřené.

 
 
 

Provedení nádrží dle osazení 

 • K obsypání (OS). Nádrže jsou určeny k osazení do terénu a k obsypání kamenivem, štěrkopískem. Strop nádrže nepojízdný, nádrž vzdálena nejméně 5 m od základů budov, 2 m do pojezdu osobního auta, 5 m od pojezdu nákladních vozidel a mechanizací.
 • K obetonování (OB) -  všechny typy a velikosti nádrží. Nádrže jsou určeny k osazení do terénu a k obetonování (obezdění), případně je možno obetonovat (obezdít) volně stojící nádrž. Způsob a provedení k obetonování musí být řešeno projektantem v realizační dokumentaci stavby. Obetonování/obezdění - např. dno nádrže pod hladinou podzemní vody, výkop v nízko propustné zemině - jíly, spraše, nedostatečně slehlá navážka.
 • Samonosné (SN) – volně stojící nádrže.
 

Materiál nádrží

 Základním materiálem je hygienicky nezávadný polypropylen, který splňuje požadavky vyhlášky MZd č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou, a vyhlášky MZd č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami. 

 

 

 

 

   
příroda

Objednávání plastové nádrže

 

 

V případě typové nádrže je nutno uvést:

Základní údaje:

 • Druh kapaliny
 • Teplota kapaliny
 • Typ nádrže
 • Objem nádrže
 • Zakrytí nádrže
 • Provedení nádrže
 

V případě atypické nádrže je nutno uvést:

 • Rozměry nádrže (možno doplnit nákresem)
 • Teplotu kapaliny
 • Dimenze a polohy požadovaných potrubí (možno doplnit nákresem)
 • Zakrytí nádrže
 • Provedení nádrže
     
 

Dokumentace dodávaná s nádrží

 • Stavební podklady pro osazení podle objednaného provedení (dle požadavku zákazníka)
 • Protokol o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 75 0905
 • Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.
 

Dokumentace na vyžádání

 • Atest na pitnou vodu
 

Plastová nádrž | Plastová nádrž - popis | Plastová nádrž - materiál | Plastová nádrž - osazení | Plastová nádrž - poptávka

 Plastová nádrž:

Plastová nádrž - hranatá - typ Plastová nádrž - hranatá - užitný objem m3    Plastová nádrž - kruhová - typ  Plastová nádrž - kruhová - užitný objem m3
plastová nádrž NHD 0,7 0,66     plastová nádrž KN 0,7 0,6
plastová nádrž NHD 1,0 0,90     plastová nádrž KN 1,1

 1,0

nádrž plastová 1000 l

plastová nádrž NHD 1,4 1,3     plastová nádrž KN 1,5  1,3
plastová nádrž NHD 1,5 1,35     plastová nádrž KN 1,1  0,86
plastová nádrž NHD 2,1  2,0     plastová nádrž KN 1,6  1,35
plastová nádrž NHD 2,2  2,8     plastová nádrž KN 2,2

2,0

nádrž plastová 2 000 l

plastová nádrž NHD 2,8 2,8    plastová nádrž KN 2,8 2,5
plastová nádrž NHD 3,7 3,5    plastová nádrž KN 3 2,5
plastová nádrž NHD 4 3,6    plastová nádrž KN 4 3,5
plastová nádrž NHD 4,5 4,2    plastová nádrž KN 5 4,5
plastová nádrž NHD 5 4,4    plastová nádrž KN 6  5,5
plastová nádrž NHD 5,2 4,8    plastová nádrž KN 4,7 3,9
plastová nádrž NHP 116  5,4    plastová nádrž KN 6  5,3
plastová nádrž NHP 123  5,5    plastová nádrž KN 7,8 7,0
plastová nádrž NHP 213  5,4    plastová nádrž KN 9,4  8,6
plastová nádrž NHD 6 5,6    plastová nádrž KN 6,3  5,2
plastová nádrž NHD 7,5 7,0    plastová nádrž KN 8,5  7,4
plastová nádrž NHD 8 7,4    plastová nádrž KN 10,5  9,4
plastová nádrž NHD 9 8,4     plastová nádrž KN 12,5  11,5
plastová nádrž NHD 5,6  5,6     plastová nádrž KN 16,5  15,2
plastová nádrž NHD 7 7      
plastová nádrž NHD 7,4 7,4      
plastová nádrž NHD  8,4  8,4      
plastová nádrž NHD 9,2 9,2      
plastová nádrž NHD 10,8 10,8      
plastová nádrž NHD12,80 12,8      
plastová nádrž NHD 14,60 14,6      
plastová nádrž NHD 18 18      

 

Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim - další weby se službami a výrobky:

Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod