Do 23,2 m3

Plastová nádrž je hranatá, vyrobená z polypropylenu, určená k zachycování a skladování kapalin, případně jako součásti technologických celků.

Plastové nádrže v základním provedení jsou určeny pro vodu (pitnou, dešťovou, splaškovou), jejíž teplota se pohybuje v rozsahu 5 – 30°C. Jiné druhy kapalin a teplot je nutno konzultovat s výrobcem. Zcela nevhodné jsou ke skladování hořlavých kapalin.

Plastové nádrže hranaté podzemní z desek

Parametr Jednotka NHD 6
NHD 7,5 NHD 8 NHD 9
NHD 10
NHD 12 NHD 14 NHD 16 NHD 20 NHD 24

Užitný objem

m3 5,60 7,00 7,40 8,40 9,20 10,80 12,80 14,60 18 23,20

Teoretický objem

m3  6,00 7,50 8,00 9,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00

Šířka B

mm 1500 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Výška H

mm  2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2040 2040 2040

Délka L

mm 2000 2500 2000 3000 2500 3000 3500 4000 5000 6000
Žebro mm 150 150 150 170 170 180 180 200 200 200
Šířka přes žebro mm 1800 1800 2300 1840 2340 2360 2360 2400 2440 2440
Délka přes žebro mm 2300 2800 2300 3340 2840 3360 3860 4400 5400 6400
Hmotnost (OS) kg  262 303 308 333 342 387 414 448 530 580
Hmotnost (SN) kg 300 345 358 398 403 467 500 538 620 667

Poznámky:

NHP = nádrž hranatá panelová; OS = způsob uložení k obsypání; OB = způsob uložení k obetonování; SN = nádrž samonosná – volně stojící

Nádrže hranaté z desek mohou být osazeny jako:

  • podzemní (OS, OB)
  • nadzemní (volně stojící na pevné podložce) tedy samonosné (SN)

Obsyp či obetonování by měl určit projektant dle geologických a hydrologických poměrů, vzdáleností od okolních objektů, hloubky osazení a zatížení stěn a stropu nádrže v projektové dokumentaci.
Způsob přístupu do nádrží a zakrytí technologického komínku v závislosti na jejich umístění do terénu je nutné řešit v rámci stavebního projektu s ohledem na ČSN EN 124.

Plastová nádrž hranatá z desek - nákres

Plastové nádrže hranaté podzemní ze stěnových prvků

Parametr Jednotka NHP 125 NHP 126 NHP 215 NHP 223 NHP 224 NHP 225 NHP 226

Užitný objem

m3 9,4 11,2 9,2 11,4 15,0 18,6 22,8

Teoretický objem

m3 10 12 10 12 16 20 24

Šířka B

mm 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000

Výška H

mm 2030 2030 1030 2030 2030 2040 2040

Délka L

mm 5160 6160 5160 3160 4160 5160 6160
Hmotnost (OS) kg 610 705 500 550 680 800 920
Hmotnost (SN) kg 640 733 536 583 730 850 985

Poznámky:

NHP = nádrž hranatá panelová; OS = způsob uložení k obsypání; OB = způsob uložení k obetonování;
SN = nádrž samonosná – volně stojící

Obsyp nebo obetonování by měl určit projektant dle geologických a hydrologických poměrů, vzdáleností od okolních objektů a komunikací, hloubky osazení a zatížení stěn a stropu nádrže již v projektové dokumentaci.
Způsob přístupu do nádrží a zakrytí technologického komínku v závislosti na jejich umístění do terénu je nutné řešit v rámci stavebního projektu s ohledem na ČSN EN 124.

Plastová nádrž hranatá ze stěnových dílců

Plastová nádrž | Plastová nádrž - popis | Plastová nádrž - materiál | Plastová nádrž - osazení | Plastová nádrž - poptávka

 

 Plastová nádrž:

Plastová nádrž - hranatá - typ Plastová nádrž - hranatá - užitný objem m3    Plastová nádrž - kruhová - typ  Plastová nádrž - kruhová - užitný objem m3
plastová nádrž NHD 0,7 0,66     plastová nádrž KN 0,7 0,6
plastová nádrž NHD 1,0 0,90     plastová nádrž KN 1,1

 1,0

nádrž plastová 1000 l

plastová nádrž NHD 1,4 1,3     plastová nádrž KN 1,5  1,3
plastová nádrž NHD 1,5 1,35     plastová nádrž KN 1,1  0,86
plastová nádrž NHD 2,1  2,0     plastová nádrž KN 1,6  1,35
plastová nádrž NHD 2,2  2,8     plastová nádrž KN 2,2

2,0

nádrž plastová 2 000 l

plastová nádrž NHD 2,8 2,8    plastová nádrž KN 2,8 2,5
plastová nádrž NHD 3,7 3,5    plastová nádrž KN 3 2,5
plastová nádrž NHD 4 3,6    plastová nádrž KN 4 3,5
plastová nádrž NHD 4,5 4,2    plastová nádrž KN 5 4,5
plastová nádrž NHD 5 4,4    plastová nádrž KN 6  5,5
plastová nádrž NHD 5,2 4,8    plastová nádrž KN 4,7 3,9
plastová nádrž NHP 116  5,4    plastová nádrž KN 6  5,3
plastová nádrž NHP 123  5,5    plastová nádrž KN 7,8 7,0
plastová nádrž NHP 213  5,4    plastová nádrž KN 9,4  8,6
plastová nádrž NHD 6 5,6    plastová nádrž KN 6,3  5,2
plastová nádrž NHD 7,5 7,0    plastová nádrž KN 8,5  7,4
plastová nádrž NHD 8 7,4    plastová nádrž KN 10,5  9,4
plastová nádrž NHD 9 8,4     plastová nádrž KN 12,5  11,5
plastová nádrž NHD 5,6  5,6     plastová nádrž KN 16,5  15,2
plastová nádrž NHD 7 7      
plastová nádrž NHD 7,4 7,4      
plastová nádrž NHD  8,4  8,4      
plastová nádrž NHD 9,2 9,2      
plastová nádrž NHD 10,8 10,8      
plastová nádrž NHD12,80 12,8      
plastová nádrž NHD 14,60 14,6      
plastová nádrž NHD 18 18