Do 1,8 m3

Plastová nádrž je hranatá, vyrobená z polypropylenu, určená k zachycování a skladování kapalin, případně jako součásti technologických celků.

Plastové nádrže v základním provedení jsou určeny pro vodu (pitnou, dešťovou, splaškovou), jejíž teplota se pohybuje v rozsahu 5 – 30°C. Jiné druhy kapalin a teplot je nutno konzultovat s výrobcem. Zcela nevhodné jsou ke skladování hořlavých kapalin.

Plastové nádrže hranaté podzemní z desek

Parametr Jednotka NHD 0,7 NHD 1,0 NHD 1,4 NHD 1,5

Užitný objem

m3 0,66 0,90 1,30 1,35

Teoretický objem

m3  0,72 1,00 1,40 1,50

Šířka B

mm 750 1 000 750 1 000

Výška H

mm  1 230 1 030 1 230 1 030

Délka L

mm  800 1 000 1 600 1 500
Žebro mm 70 80 90 90
Šířka přes žebro mm 890 1 160 930 1 180
Délka přes žebro mm 940 1 160 1 780 1 680
Hmotnost (OS) kg  56 82 100 115
Hmotnost (SN) kg 65 104 122 132

Poznámky:

NHP = nádrž hranatá panelová; OS = způsob uložení k obsypání; OB = způsob uložení k obetonování; SN = nádrž samonosná – volně stojící

Nádrže hranaté z desek mohou být osazeny jako:

  • podzemní (OS, OB)
  • nadzemní (volně stojící na pevné podložce) tedy samonosné (SN)

Obsyp či obetonování by měl určit projektant dle geologických a hydrologických poměrů, vzdáleností od okolních objektů, hloubky osazení a zatížení stěn a stropu nádrže v projektové dokumentaci.
Způsob přístupu do nádrží a zakrytí technologického komínku v závislosti na jejich umístění do terénu je nutné řešit v rámci stavebního projektu s ohledem na ČSN EN 124.

Plastová nádrž hranatá z desek - nákres

Plastové nádrže hranaté podzemní ze stěnových prvků

Parametr Jednotka NHP111 NHP112 NHP121

Užitný objem

m3 0,9 1,8 1,8

Teoretický objem

m3 1 2 2

Šířka B

mm 1 000 1 000 1 000

Výška H

mm  1 030 1 060 2 030

Délka L

mm 1 160 2 160 1 160
Hmotnost (OS) kg 110 175 190
Hmotnost (SN) kg 125 184 208

Poznámky:

NHP = nádrž hranatá panelová; OS = způsob uložení k obsypání; OB = způsob uložení k obetonování;
SN = nádrž samonosná – volně stojící; SV = osazení s výskytem spodní vody

Obsyp nebo obetonování by měl určit projektant dle geologických a hydrologických poměrů, vzdáleností od okolních objektů a komunikací, hloubky osazení a zatížení stěn a stropu nádrže již v projektové dokumentaci.
Způsob přístupu do nádrží a zakrytí technologického komínku v závislosti na jejich umístění do terénu je nutné řešit v rámci stavebního projektu s ohledem na ČSN EN 124.

Plastová nádrž hranatá z desek - nákres

Plastová nádrž | Plastová nádrž - popis | Plastová nádrž - materiál | Plastová nádrž - osazení | Plastová nádrž - poptávka

 

 Plastová nádrž:

Plastová nádrž - hranatá - typ Plastová nádrž - hranatá - užitný objem m3    Plastová nádrž - kruhová - typ  Plastová nádrž - kruhová - užitný objem m3
plastová nádrž NHD 0,7 0,66     plastová nádrž KN 0,7 0,6
plastová nádrž NHD 1,0 0,90     plastová nádrž KN 1,1

 1,0

nádrž plastová 1000 l

plastová nádrž NHD 1,4 1,3     plastová nádrž KN 1,5  1,3
plastová nádrž NHD 1,5 1,35     plastová nádrž KN 1,1  0,86
plastová nádrž NHD 2,1  2,0     plastová nádrž KN 1,6  1,35
plastová nádrž NHD 2,2  2,8     plastová nádrž KN 2,2

2,0

nádrž plastová 2 000 l

plastová nádrž NHD 2,8 2,8    plastová nádrž KN 2,8 2,5
plastová nádrž NHD 3,7 3,5    plastová nádrž KN 3 2,5
plastová nádrž NHD 4 3,6    plastová nádrž KN 4 3,5
plastová nádrž NHD 4,5 4,2    plastová nádrž KN 5 4,5
plastová nádrž NHD 5 4,4    plastová nádrž KN 6  5,5
plastová nádrž NHD 5,2 4,8    plastová nádrž KN 4,7 3,9
plastová nádrž NHP 116  5,4    plastová nádrž KN 6  5,3
plastová nádrž NHP 123  5,5    plastová nádrž KN 7,8 7,0
plastová nádrž NHP 213  5,4    plastová nádrž KN 9,4  8,6
plastová nádrž NHD 6 5,6    plastová nádrž KN 6,3  5,2
plastová nádrž NHD 7,5 7,0    plastová nádrž KN 8,5  7,4
plastová nádrž NHD 8 7,4    plastová nádrž KN 10,5  9,4
plastová nádrž NHD 9 8,4     plastová nádrž KN 12,5  11,5
plastová nádrž NHD 5,6  5,6     plastová nádrž KN 16,5  15,2
plastová nádrž NHD 7 7      
plastová nádrž NHD 7,4 7,4      
plastová nádrž NHD  8,4  8,4      
plastová nádrž NHD 9,2 9,2      
plastová nádrž NHD 10,8 10,8      
plastová nádrž NHD12,80 12,8      
plastová nádrž NHD 14,60 14,6      
plastová nádrž NHD 18 18